Logo miasta częstochowy
2017-07-21

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

CZYTAJ DALEJ »

21 lipca, 2017

Posted In: Aktualności

Od 1 stycznia 2016 r. wniosek i załączniki  do niego na fundusz alimentacyjny mogą być również składane drogą elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną można składać wyłącznie za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia – zakładka eWnioski.

CZYTAJ DALEJ »

21 lipca, 2017

Posted In: Aktualności

2017-07-19

Wnioski w formie papierowej a także wnioski elektroniczne  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. (art. 21 ust. 4 w/w ustawy)

CZYTAJ DALEJ »

19 lipca, 2017

Posted In: Aktualności

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

CZYTAJ DALEJ »

19 lipca, 2017

Posted In: Aktualności

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami

CZYTAJ DALEJ »

19 lipca, 2017

Posted In: Aktualności

2017-07-14

2.05.2017 r. w Poznańskim Centrum Świadczeń gościli przedstawicieli Częstochowskiego Centrum Świadczeń. W ramach wizyty dzielono się informacjami o organizacji pracy jednostek, podziale zadań oraz rozwiązaniach ukierunkowanych na sprawną obsługę mieszkańców.

CZYTAJ DALEJ »

14 lipca, 2017

Posted In: Aktualności