Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń zostało powołane Uchwałą nr 380.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Centrum Świadczeń, które działa na podstawie Statutu nadanego ww. uchwałą.

Centrum funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2017r., gdzie realizuje zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych i wychowawczych, świadczenia ,,Za życiem”, świadczenia ,,Dobry Start”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, zasiłków dla opiekunów i Karty Dużej Rodziny. Wcześniej ich realizacją zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy.

Częstochowskie Centrum Świadczeń obecnie działa w jednym punkcie, w nowej siedzibie przy ulicy Jana III Sobieskiego 15.

Budynek Częstochowskiego Centrum Świadczeń od wejścia głównego.
Wejście główne do Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Celem podwyższenia jakości obsługi naszych klientów oraz dbałości o ład, porządek i bezpieczeństwo obsługiwanych osób, jak i profesjonalizm w procesie ich świadczenia Częstochowskie Centrum Świadczeń wprowadziło następujące ulepszenia oraz udogodnienia dla naszych pracowników oraz klientów:

Podjazd dla wózków dziecięcych, jak również dla osób niepełnosprawnych.

Podjazd dla wózków dziecięcych, jak również dla osób niepełnosprawnych prowadzący do wejścia głównego Częstochowskiego Centrum Świadczeń.
Schody prowadzące do głównego wejścia Częstochowskiego Centrum Świadczeń.
Hol prowadzący do sal obsługi klienta.

Dwie sale obsługi oraz zwiększona ilość stanowisk obsługi interesantów z nowym sprzętem komputerowym oraz większa powierzchnia przyjmowania wniosków.

Wejście do sali obsługi klienta numer 1.
Wejście do sali obsługi klienta nr 2.

Liczne miejsca na poczekalni.

Poczekalnia przed salą obsługi numer 1 przed, którą znajduje się biletomat systemu kolejkowego.

Możliwość wcześniejszej rezerwacji wizyty poprzez naszą stronę internetową.

Drzwi prowadzące do sali obsługi numer 1 przed, którymi znajduje się biletomat systemu kolejkowego oraz ekran wyświetlający numery kolejki.

Możliwość korzystania z wody pitnej z odpowiednio przystosowanych do tego poidełek.

Poidełka, z których istnieje możliwość korzystania z wody pitnej oraz uchwyt z kubkami plastikowymi.
Tablica częstochowskich Wodociągów, na której widnieje napis: ,,Piję wodę  z kranu czysta, zdrowa, bezpieczna. Urządzenie nie działa zadzwoń 725 242 027''.

Miejsce dla matki karmiącej.

Parawan odpowiednio wydzielający miejsce dla matki karmiącej.

Toaleta dla niepełnosprawnych oraz przewijak dla niemowląt.

Drzwi prowadzące do toalety dla niepełnosprawnych, w której znajduje się również przewijak dla dzieci.
Oznaczenie na drzwiach toalety dla niepełnosprawnych z informacją, że klucz dostępny jest w informacji.

Kącik zabaw dla dzieci.

Kącik zabaw dla dzieci, w którym znajdują się plastikowe krzesełka, stolik oraz kilka zabawek.

Centrum wyposażone jest również w defibrylator ratujący życie, a urzędnicy odbyli szkolenie związane z jego obsługą oraz udzielaniem pomocy przedmedycznej.   

Defibrylator wraz z instrukcją obsługi jego użycia.

Nowowyremontowane pokoje dla kadry pracowniczej zapewniające bezpieczeństwo oraz komfort pracy.

Sekretariat Częstochowskiego Centrum Świadczeń.
Jeden z pokoi pracowników Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Dostęp do profesjonalnych informacji w sprawach związanych z działalnością Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Gabloty informacyjne.
Hol z oznaczeniami prowadzącymi do sal obsługi klienta oraz do informacji.