Logo miasta częstochowy

INSTRUKCJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO

Wybierz następującą kolejkę jeśli:

A Świadczenie rodzinne lub świadczenie wychowawcze 500+ – chcesz złożyć wniosek o świadczenie rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze 500+,

B świadczenie wychowawcze 500+   chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze,

C świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługa dłużnika

D Dodatki mieszkaniowe i energetycznechcesz złożyć wniosek na dodatek mieszkaniowy lub energetyczny,

E Karta Dużej Rodziny – KDR chcesz złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,

F zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, SZO – chcesz złożyć wniosek o świadczenia opiekuńcze,

U potwierdzenie umówionej wizyty

W Odbiór pism/decyzji, zaświadczenia, dziennik podawczy otrzymałeś informację o możliwości osobistego odbioru przygotowanego pisma/decyzji (telefonicznie lub SMS), chcesz otrzymać zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń,

Na dole ekranu BILETOMATU jest udostępniony do zeskanowania kod QR oraz adres internetowy strony, która na bieżąco pokazuje stan wszystkich kolejek i aktualnie obsługiwane numery. Dzięki temu możesz samodzielnie sprawdzać (także będąc poza budynkiem) czy w najbliższym czasie Twój numer będzie obsługiwany.

Dalej, chcę zarejestrować wizytę