INSTRUKCJA REZERWACJI WIZYTY W SYSTEMIE KOLEJKOWYM

CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Na następnej stronie wybierz następującą kolejkę jeśli chcesz załatwić sprawę z zakresu:

– Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny lub świadczenie 500+ z kryterium dochodowym, 500+ na drugie i kolejne dziecko – chcesz złożyć wniosek o świadczenie rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe lub „za życiem”), świadczenie rodzicielskie, świadczenie opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie wychowawcze 500+ bez kryterium dochodowego,

– Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – chcesz złożyć wniosek na dodatek mieszkaniowy lub energetyczny,

– Informacja, wydawanie drukówchcesz otrzymać informację, pobrać druk na konkretne świadczenie,

– Odbiór pism/decyzji, zaświadczenia, Karta Dużej Rodziny, dostarczanie dokumentów – otrzymałeś informację o możliwości osobistego odbioru przygotowanego pisma/decyzji (telefonicznie lub SMS), chcesz otrzymać zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń, chcesz otrzymać Kartę Dużej Rodziny, chcesz dostarczyć odpowiedni dokument.

Ważne, jeśli jednak nie zdecydujesz się na umówienie wizyty/nie odpowiada Ci wolny termin wizyty:

Na dole ekranu BILETOMATU jest udostępniony do zeskanowania kod QR oraz adres internetowy strony do wpisania np. do przeglądarki Twojego telefonu, która na bieżąco pokazuje stan wszystkich kolejek i aktualnie obsługiwane numery. Dzięki temu możesz samodzielnie sprawdzać (także będąc poza budynkiem) czy w najbliższym czasie Twój numer będzie obsługiwany.

 

Dalej, chcę zarejestrować wizytę