Logo miasta częstochowy

Składanie wniosków

Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, iż istnieje możliwość załatwienia spraw za pośrednictwem internetu i systemów informatycznych.

Wnioski oraz inne dokumenty można wysyłać do Częstochowskiego Centrum Świadczeń przez Internet za pośrednictwem:

Warunkiem korzystania z elektronicznych narzędzi urzędowych jest posiadanie Profilu Zaufanego albo Podpisu kwalifikowanego.

Wnioski wysyłane drogą e-mail nie są akceptowalne.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze Profilu Zaufanego, można go łatwo uzyskać przez bank on-line nie wychodząc z domu.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie potwierdzenia tożsamości, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet w serwisach administracji publicznej. Pozwala na złożenie wniosków, podań, deklaracji drogą elektroniczną bez wizyty w urzędzie lub na poczcie. Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych, np. wysłać wniosek o „becikowe” przez portal Emp@tia lub wysłać do urzędu dowolne pismo przez platformę ePUAP.

Jak uzyskać profil zaufany?

Załóż i potwierdź Profil Zaufany on-line za pośrednictwem bankowości elektronicznej w swoim banku: Alior Bank, Envelo, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Millennium Bank, Pekao S.A., PKO BP, Santander Bank Polska, T-Mobile Usługi Bankowe, który pokieruje jak go założyć.

Założenie Profilu zaufanego zajmie tylko chwilę. Kliknij w poniższy link i załóż Profil zaufany Na adres e-mail wskazany we wniosku zostanie wysłane potwierdzenie utworzenia Profilu zaufanego. Po założeniu Profilu zaufanego i zalogowaniu możesz złożyć wniosek.

Jeżeli masz już założony Profil zaufany i chcesz złożyć wniosek za pośrednictwem systemu Emp@tia kliknij w odpowiedni link i wybierz odpowiedni z poniższych wniosków. Dalej już zostaniesz pokierowany przez system emp@tia.


1. Wniosek o świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)

2. Wniosek o świadczenie Dobry Start (300+)

3. Wniosek o zasiłek rodzinny z dodatkami

4. Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

5. Wniosek o świadczenie rodzicielskie

6. Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

7. Wniosek o świadczenie ,,Za życiem”

8. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

9. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

10. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

11. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

12. Wniosek o dodatek mieszkaniowy*

13. Wniosek o dodatek energetyczny*

Wyjaśnienie wyjątku:

*z przyczyn niezależnych od Częstochowskiego Centrum Świadczeń przez system Emp@tia nie można złożyć wniosku o dodatek mieszkaniowy i energetyczny ani uwierzytelnić jako zgodne z oryginałem składanych z nimi kopii dokumentów. Użycie proponowanego przez nas mechanizmu pozwala jednak potwierdzić tożsamość składającego wniosek i dzięki temu w tym wyjątkowo trudnym czasie możecie Państwo złożyć w ten sposób skan wniosku lub jego zdjęcie używając profilu zaufanego. Jednocześnie informujemy, iż taki wniosek z załącznikami można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć w wersji papierowej wrzucając do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej w siedzibie Centrum.

Przed złożeniem wniosku zawsze możesz zapoznać się z Instrukcją użytkownika Instrukcja

Dostarczanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień

Jeśli chcesz złożyć do swojego wniosku dodatkowe informacje, pismo, oświadczenie, skan lub zdjęcie dokumentu możesz to zrobić elektronicznie korzystając również z systemu Emp@tia wybierając skrzynkę Dokumenty wysłane, odpowiedni wniosek i u dołu okna przycisk Koresponduj w sprawie (sposób opisany od strony 38) w Instrukcji.

Możesz tam wypełnić pole tekstowe (informacja, oświadczenie itp.) jak i załączyć plik skanu lub zdjęcia, który automatycznie uwiarygodnisz jako zgodny z oryginałem dzięki profilowi zaufanemu w systemie Emp@tia.

Jeśli do tej pory nie wysyłałeś w ten sposób wniosku złóż do nas informację dostępną w panelu INNE

Dla świadczeniobiorców

Wybierz odpowiedni dział, a później Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej ZS-3 (link do pliku) – (zignoruj nazwę gdyż potraktujemy to jak zwykłe pismo) lub Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia ZS-4.

W chwili obecnej nie jest dostępny ogólny rodzaj pisma informacyjnego, który formalnie odpowiadałby takim potrzebom, dlatego proponujemy wykorzystanie tego z rodzaju dostępnych Zgłoszeń/Wniosków.

Prosimy o zapoznanie się również z terminami rozpatrzenia wniosków w okresie 2020/2021 klikając Tutaj

Proste pytania i wyjaśnienia

Prosimy o korzystanie z naszej skrzynki e-mail tylko do zadawania pytań ogólnych dotyczących zasad przyznawania świadczeń, ustawowych terminów itp. W większości przypadków nie jesteśmy w stanie wtedy potwierdzić Państwa tożsamości i w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na szczegółowe pytanie. Także załączane dokumenty nie zostają potwierdzone jako zgodne z oryginałem. Jeśli jednak skorzystacie z systemu Emp@tia i profilu zaufanego każde Państwa pytanie lub sprawa (dzięki potwierdzeniu tożsamości) zostanie w pełni rozpatrzone, a załączniki automatycznie uznane za zgodne z oryginałem (za sprawą specjalnych przepisów ustaw odnoszących się do systemu Emp@tia).

Dodatkowe możliwości i wyjaśnienia (ścieżka alternatywna)

Można też skorzystać z systemu ePUAP dzięki, któremu możesz do nas wysłać każdego rodzaju pismo (informację, zapytanie, oświadczenie, odwołanie, skargę itp.), które podpiszesz swoim profilem zaufanym. Dzięki temu będziemy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i prawdziwość dokumentu co umożliwi nam udzielenie wyczerpującej odpowiedzi lub użycie go w postępowaniu/załatwieniu Twojej sprawy. Prosimy jednak pamiętać, iż tym sposobem nie można uwierzytelnić jako zgodnych z oryginałem załączanych niektórych plików skanów, zdjęć itp. Możesz samodzielnie podpisać załącznik korzystając z profilu zaufanego Tutaj Jednak taki podpis będzie ważny na dokumencie, którego jesteś autorem (wniosek, oświadczenie), nie można podpisać dokumentów wystawionych przez innych (np. zaświadczenia z innego urzędu, od pracodawcy, komornika itp. (w oryginale podpisała je inna osoba/urzędnik)). Jednak takie poszerzone poświadczanie oferuje system Emp@tia. Prosimy o korzystanie z tego systemu w każdej możliwej sprawie.

Jednocześnie wspominamy, iż w naszych informacjach używaliśmy profilu zaufanego jako znacząco najczęściej używanego sposobu identyfikacji tożsamości, jednak podobne efekty można uzyskać używając podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub innego funkcjonującego sposobu potwierdzania tożsamości.

Jeśli masz jeszcze pytania zadzwoń pod numer telefonu 34 341 17 61 .