Logo miasta częstochowy
2024-06-12

W nawiązaniu do zmiany ustawy z dnia 12 marca 2022.r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a tym samym zmian obejmujących art.13 ww. ustawy informujemy, że

CZYTAJ DALEJ »

12 czerwca, 2024

Posted In: Aktualności

2024-04-29

Częstochowskie Centrum Świadczeń przypomina, iż termin składania wniosków o wypłatę Dodatku Osłonowego mija 30 kwietnia 2024r.

29 kwietnia, 2024

Posted In: Aktualności

2024-04-24

CZYTAJ DALEJ »

24 kwietnia, 2024

Posted In: Aktualności

2024-03-28

CZYTAJ DALEJ »

28 marca, 2024

Posted In: Aktualności

2024-01-25

W 2024 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r.

CZYTAJ DALEJ »

25 stycznia, 2024

Posted In: Aktualności

2024-01-19

CZYTAJ DALEJ »

19 stycznia, 2024

Posted In: Aktualności

2024-01-17

CZYTAJ DALEJ »

17 stycznia, 2024

Posted In: Aktualności

2024-01-09

SZANOWNI PAŃSTWO,

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje aktualnie nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa , w najbliższym czasie zostanie on opublikowany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Obecnie projekt aktu zawierający wzór wniosku znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i  jest na etapie opiniowania.

CZYTAJ DALEJ »

9 stycznia, 2024

Posted In: Aktualności

2024-01-02

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w postaci dodatku osłonowego. 

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024 r. o dodatek osłonowy tylko tym osobom , które spełniają kryterium dochodowe .

CZYTAJ DALEJ »

2 stycznia, 2024

Posted In: Aktualności

2023-12-20

CZYTAJ DALEJ »

20 grudnia, 2023

Posted In: Aktualności

Następna strona »