Logo miasta częstochowy

INSTRUKCJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO

Wybierz następującą kolejkę jeśli:

A Świadczenia Rodzinne, Fundusz alimentacyjny  chcesz złożyć wniosek o świadczenie rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe, świadczenie rodzicielskie), świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

B Świadczenia Opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny KDR   chcesz złożyć wniosek o świadczenie opiekuńcze lub wniosek o Kartę Dużej Rodziny KDR,

C Zaświadczenie o wysokości dochodu na potrzeby programu Czyste Powietrze chcesz otrzymać zaświadczenie dla programu Czyste Powietrze,

D Dodatki Mieszkaniowe chcesz złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy,

E Dodatek Gazowy chcesz złożyć wniosek o dodatek gazowy,

F Obsługa Obywatela Ukrainy chcesz złożyć wniosek o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy,

U Potwierdzenie umówionej wizyty

W Odbiór pism/decyzji, zaświadczenia, dziennik podawczy otrzymałeś informację o możliwości osobistego odbioru przygotowanego pisma/decyzji (telefonicznie lub SMS), chcesz otrzymać zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń,

Na dole ekranu BILETOMATU jest udostępniony do zeskanowania kod QR oraz adres internetowy strony, która na bieżąco pokazuje stan wszystkich kolejek i aktualnie obsługiwane numery. Dzięki temu możesz samodzielnie sprawdzać (także będąc poza budynkiem) czy w najbliższym czasie Twój numer będzie obsługiwany.

 

Dalej, chcę zarejestrować wizytę