Logo miasta częstochowy

W 2024 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r.Zgodnie z ustawą  z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła,  przedłużono refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Jest to kontynuacja zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej  ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, mająca na celu wsparcie gospodarstw domowych w obliczu niestabilnej sytuacji na rynku gazu.  Refundacja przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe.
Refundacja podatku VAT przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o refundację podatku VAT w 2024 roku można składać :
    • do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
    • po dniu 30 września 2024 r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Przypominamy, ż wnioski  o refundację za rok 2023 należy składać do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za 2023 . Do wniosku należy dołączyć fakturę rozliczeniową oraz potwierdzenie jej zapłaty.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Wniosek_o_wypłatę_refundacji_podatku_VAT_2023__r.docx

Wniosek_o_wypłatę_refundacji_podatku_VAT_2024__r.docx


Wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

25 stycznia, 2024

Posted In: Aktualności