Logo miasta częstochowy

SZANOWNI PAŃSTWO,

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje aktualnie nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa , w najbliższym czasie zostanie on opublikowany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Obecnie projekt aktu zawierający wzór wniosku znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i  jest na etapie opiniowania.Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Termin składania wniosku  upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r.

DRUK WNIOSKU ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIEZWŁOCZNIE PO JEGO OGŁOSZENIU.

9 stycznia, 2024

Posted In: Aktualności