Logo miasta częstochowy

Orzeczenia, których termin ważności upłynął w czasie do 5 sierpnia 2023 r.

Wypłata dla osób, których ważność orzeczeń kończyła się w okresie pandemii, ale dalej pobierały świadczenia na podstawie przepisów „covidowych”, będzie zakończona z końcem sierpnia 2023. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną pozbawione świadczeń.

Świadczenia zostaną ponownie przyznane czasowo, na okres wskazany poniżej jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego ostatecznego, orzeczenia.

Prawo do świadczeń zostanie przedłużone bez konieczności składania nowych wniosków.

Orzeczenia, których termin ważności upłynąłby:

  1. do 31 grudnia 2020 r. – zachowają ważność do 31 grudnia 2023 r.
  2. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowają ważność do 31 marca 2024 r.
  3. od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia, których termin ważności upłynął od 6 sierpnia 2023 r.

Orzeczenia te nie będą już wydłużane z mocy prawa. Aby otrzymywać dalej świadczenie należy uzyskać nowe orzeczenie. Następnie w terminie 3 miesięcy od jego wydania konieczne jest złożenia wniosku o świadczenie np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

W przypadku otrzymania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoby pobierające świadczenia na podstawie przedłużonych z urzędu decyzji, powinny niezwłocznie dostarczyć do Częstochowskiego Centrum Świadczeń nowe orzeczenie, w celu uniknięcia pobierania świadczeń nienależnie .

12 września, 2023

Posted In: Aktualności