Logo miasta częstochowy

Zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 7 października 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości ubiegania się o wypłatę świadczenia gospodarstwa domowe, gdzie główne źródło ogrzewania jest zasilane energii elektryczną.

Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1 000,00 zł lub 1 500,00 zł.

UWAGA!!!

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski można składać od dnia 01.12.2022 do dnia 01.02.2023 osobiście w siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-200 Częstochowa oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.


Dodatek elektryczny NIE PRZYSŁUGUJE natomiast:

  • jeśli w danym gospodarstwie domowym korzysta się z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy czy pellet lub inny rodzaj biomasy.


Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania) przekroczyło 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł.

Dodatek elektryczny zostanie wypłacony do 31 marca 2023 roku.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny:

Wniosek o dodatek elektryczny

1 grudnia, 2022

Posted In: Aktualności, Bez kategorii