Logo miasta częstochowy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od początku roku do Częstochowskiego Centrum Świadczeń wpłynęło ponad 16 tys. wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Na dzień 28.07.2022 rozpatrzono ponad 80% złożonych wniosków.

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizuje wypłaty cyklicznie raz w tygodniu.

Ponadto przypominamy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 31 października br. Wnioski złożone po tym terminie bedą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2022r. uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostanim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy tj. dochód z 2021roku.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym:

– jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekraczaa 2.100,00zł netto,

– wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1.500,00zł netto.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-200 Częstochowa oraz za pośrednictwem tradycyjnej, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.

29 lipca, 2022

Posted In: Aktualności