Logo miasta częstochowy

Informujemy, że w procedurze przyznawania dodatku osłonowego, w związku z ustawowym obowiązkiem, Częstochowskie Centrum Świadczeń zwróciło się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniami o informacje niezbędne do obliczenia dochodu na członka rodziny w danym gospodarstwie domowym osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

Niezwłocznie po uzyskaniu koniecznych informacji z ZUS Częstochowskie Centrum Świadczeń przystąpi do ustalania i wypłacania dodatków osłonowych.

Czas oczekiwania jest niezależny od CCŚ. Do chwili udzielenia odpowiedzi przez ZUS uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

28 kwietnia, 2022

Posted In: Aktualności