Logo miasta częstochowy

Informujemy, że najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał do 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. i w związku z tym już od dnia 1 lutego 2021 r. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze 2021/2022.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć już od 1 lutego br. :

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną oraz
  • portal PUE ZUS.

Należy pamiętać o konieczności złożenia wniosku zarówno, gdy chcesz:

  • kontynuować pobieranie świadczenia 500+ na dane dziecko,
  • ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie pobierasz świadczeń z Programu.

Natomiast od 1 kwietnia 2021r. będzie można złożyć wniosek także drogą tradycyjną (papierową) czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Terminy składania wniosków i przyznawania prawa do świadczenia.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami i informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

19 stycznia, 2021

Posted In: Aktualności