Logo miasta częstochowy

Informujemy, że od  dnia 05 stycznia 2021 najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Ten rodzaj świadczenia jest skierowany wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu i podnajmu, których gospodarstwo domowe w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy osiągnęło dochód o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 roku.

Dostępne informacje zamieszczone są w Zakładce „Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne”- Dodatek mieszkaniowy w czasie epidemii.

8 stycznia, 2021

Posted In: Aktualności, Bez kategorii