Logo miasta częstochowy

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (Monitor Polski z dnia 21 kwietnia 2020 r. poz. 374) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

– 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,

– 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób

– 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z conajmniej 5 osób

5 maja, 2020

Posted In: Aktualności