Logo miasta częstochowy

Szanowni Państwo!

Nowy koronawirus Covid 19 dotarł do naszego kraju, powodując kolejne zachorowania, których dosyć dynamiczny wzrost obecnie obserwujemy.To wyzwanie dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla służb i organów władzy każdego szczebla – także dla władzy samorządowej. Priorytetem jest dziś rozsądna profilaktyka, higiena oraz unikanie sytuacji potencjalnie sprzyjających rozprzestrzenianiu wirusa. 

W najbliższym czasie ograniczymy zatem zakres funkcjonowania i dostępności naszego Urzędu.

Apelujemy do mieszkanek i mieszkańców miasta, aby odłożyli na nieco spokojniejszy czas załatwianie urzędowych spraw, które mogą poczekać, a także chętniej niż dotychczas korzystali z możliwości zdalnego załatwiania formalności – choćby za pośrednictwem platform elektronicznych, w tym ePUAP.

W budynkach Urzędu Miasta wydzielimy strefy bezpośredniej obsługi interesantek i interesantów, którzy – mimo wszystko – będą musieli przyjść do nas osobiście. Stworzenie takich wydzielonych stref obsługi ma służyć przede wszystkim Wam – urzędniczkom i urzędnikom, a jednocześnie sprawić, że Urząd pozostanie miejscem dostępnym dla tych, którzy uznają za konieczne skorzystanie z jego usług osobiście.

Sformułujemy odpowiednie pisma do administracji rządowej, premiera i wojewody, z wnioskami o możliwość zmiany lub uelastycznienia procedur administracyjnych. Ich celem będzie to, aby częstochowianki i częstochowianie w tym trudnym okresie nie byli w żaden sposób poszkodowani, a Urząd – dbając o względy bezpieczeństwa – mógł pracować zgodnie z prawem.

Ograniczenie ogólnodostępnej przestrzeni w urzędowych budynkach nie może powodować ograniczenia dostępności informacji – zwłaszcza dziś, w erze narzędzi teleinformatycznych. Dlatego bardzo proszę Was wszystkich o sprawdzenie, czy udostępnione na stronie Urzędu, w poradniku interesanta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacje i dane dotyczące spraw z Waszego zakresu kompetencji i obowiązków są aktualne, dostępne, jasne i czytelne. Powinniśmy uniknąć przypadków, w których mieszkanki i mieszkańcy będą trafiać na nieaktualne informacje, źle działające podstrony bądź nieotwierające się załączniki. Wiem, że mogę liczyć na Waszą rzetelność i zapobiegliwość w tej kwestii – nie bez powodu jesteście wysoko oceniani w kolejnych ankietach zadowolenia z obsługi w naszym Urzędzie. Jestem pewien, że także w tej nietypowej, kryzysowej sytuacji staniecie na wysokości zadania, a nasi interesanci i interesantki nie będą mieli powodów do narzekań.

Praca w przyjaznych, koleżeńskich warunkach – a chcemy, aby taka właśnie była praca w naszym Urzędzie – to również kontakty między pracownikami i utrzymywanie życzliwych znajomości przy okazji wykonywania swoich obowiązków. Powstrzymanie rozprzestrzeniania się nowego wirusa wymaga od nas – niestety – czasowej zmiany zachowań i przyzwyczajeń także w tym zakresie. Zrezygnujmy z osobistych kontaktów na rzecz kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego. Unikajmy bezpośredniej styczności np. z koleżankami i kolegami z innych jednostek, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne.

Pamiętajmy też o higienie rąk i utrzymywaniu swojego stanowiska pracy w czystości. Jeśli dzięki takim podstawowym sprawom, o które wszyscy możemy zadbać, uda się ,,utrudnić życie” koronawirusowi – a przy okazji innym wirusom i bakteriom – w naszym miejscu pracy, skorzystamy nie tylko my sami, ale i nasze rodziny, sąsiedzi i znajomi.

O szczegółach ewentualnych zmian w organizacji pracy poinformują Was naczelnicy wydziałów lub kierownicy biur i referatów, o ogólnych zasadach, które będą czasowo obowiązywać w całym UM – Dyrektor Urzędu.

Życzę Wam nade wszystko zdrowia, ale także spokoju, cierpliwości i bezpiecznej pracy. 


Pozdrawiam

Krzysztof Matyjaszczyk         

13 marca, 2020

Posted In: Aktualności, Bez kategorii