Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, że począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku zachodzi konieczność dokonania zmiany terminów wypłaty świadczeń.

Świadczenia będą wypłacane w następujący sposób:

Dodatki mieszkaniowe – 10 dzień każdego miesiąca, 26 dzień miesiąca

Dodatki energetyczne – 10 dzień każdego miesiąca, 26 dzień miesiąca

Świadczenia rodzinne – 11 dzień każdego miesiąca, 26 dzień miesiąca

Świadczenia wychowawcze (500+) – 13 dzień każdego miesiąca, 26 dzień miesiąca

Fundusz alimentacyjny – 15 dzień każdego miesiąca, 26 dzień miesiąca

Wskazane terminy są terminami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z różnych przyczyn niezależnych od Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Więcej informacji w zakładce https://ccs.czestochowa.pl/terminy-wyplat/

11 grudnia, 2019

Posted In: Aktualności