Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Ślaskiego przekazał Wojewodzie Ślaskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. 

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizuje Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a ( tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65)

Adres do korespondencji:

Ślaski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

ul.Powstańców 41a

40- 024 Katowice

5 stycznia, 2018

Posted In: Aktualności