Logo miasta częstochowy

ŚWIADCZENIE DOBRY START – UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW!

Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje,  dnia 18 czerwca 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2021, poz. 1092), które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z § 8 w/w rozporządzenia postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 składanych od dnia 1 lipca 2021r.

WAŻNE: zmiana przepisów dotyczących realizacji programu „Dobry start” oznacza, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 nie będą przyjmowane i rozpatrywane w Częstochowskim Centrum Świadczeń.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach dotyczących świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, roku szkolnego 2019/2020 oraz roku szkolnego 2020/2021 stosuje się przepisy dotychczasowe.