Logo miasta częstochowy

PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Częstochowy nie jest organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.

Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wypłata przyznanego świadczenia do końca obecnego okresu świadczeniowego tj. do dnia 31 maja 2022 r. na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. realizowana będzie przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

WAŻNE!!! zmiana przepisów dotyczących realizacji programu „Świadczenie wychowawcze” oznacza, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ nie będą przyjmowane i rozpatrywane przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” realizowane są w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:

– poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:30 do 14:30

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:

– poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352,

32 606 3354, 32 606 3355,

32 606 3357, 32 606 3358,

32 606 3359, 32 606 3361,

32 606 3362, 32 606 3363

Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl

koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl