Logo miasta częstochowy

Dodatek węglowy w wysokości 3000zł jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

  • Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.
  • Bez kryterium dochodowego.
  • Dodatek węglowy jest powiązany z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

UWAGA!!!

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-200 Częstochowa oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek-o-dodatek-weglowy.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym poradnikiem dotyczącym wypłaty dodatku węglowego:

Poradnik

17 sierpnia, 2022

Posted In: Bez kategorii