Logo miasta częstochowy

Dodatek węglowy w wysokości 3000zł przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

  • Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać osobiście w siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana II Sobieskiego 15 w Częstochowie, za pośrednictwem operatora pocztowego oraz elektronicznie za pośrednictwem portalu ePUAP.

Formularz wniosku zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej dopiero po opublikowaniu w Dziennku Ustaw rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji

UWAGA!!!

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski będzie można składać do dnia 30 listopada 2022r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

16 sierpnia, 2022

Posted In: Aktualności