Logo miasta częstochowy

Uprzejmie informujemy, że 23 lutego 2022 r. w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski zostało opublikowane obwieszczenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2022 r. w sprawie wysokości opłaty
za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych
z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (poz. 278), wydane na podstawie
art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744).


Treść obwieszczenia dostępna jest pod adresem:
https://www.monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2022/pozycja/278

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2022 r.
11 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca
posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.
Informacja dostępna jest również pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-
biezace.

1 kwietnia, 2022

Posted In: Aktualności