Logo miasta częstochowy

Informujemy, że Częstochowskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski:

 • o Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł,
 • do świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie 40zł

1. Jak uzyskać prawo do  jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym:

Uprawnionym do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

Wysokość świadczenia:

 • 300 zł  na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Dokumenty:

 • dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny

Sposób składania wniosków:

 • w formie papierowej

Sposób wypłaty:

 • na polski rachunek bankowy

Miejsce składania wniosków:

 • Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Jana III Sobieskiego 15

Ważne: Proszę wypełnić wniosek w alfabecie łacińskim.

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

1. Jak uzyskać prawo do świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy:

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje osobie, która:

 • przyjęła obywatela Ukrainy. który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z najbliższą rodziną, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub
 • przyjęła obywatela Ukrainy posiadającemu Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Podstawowe informacje o świadczeniu:

 • świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni
 • maksymalna wysokość świadczenia 40 zł za osobę dziennie
 • świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie)

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

wtorek 7.30-16.00

piątek 7:30 – 15:00

18 marca, 2022

Posted In: Aktualności, Bez kategorii