Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń uprzejmie informuje, że nie ma żadnych przeciwwskazań do terminowego składania wniosków, o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, adres: Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa, a także do ubiegania się o należne świadczenia zgodnie z przyjętymi procedurami.


Ponadto informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedłużeniu uległa ważność orzeczeń  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do czasu zakończenia pandemii zgodnie z zapisami ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459, z 2022 r. poz. 202, 218)

17 lutego, 2022

Posted In: Aktualności