Logo miasta częstochowy

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Częstochowy nie jest organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.


Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wypłata przyznanego świadczenia do końca obecnego okresu świadczeniowego tj. do dnia 31 maja 2022 r. na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. realizowana będzie przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

WAŻNE!!! zmiana przepisów dotyczących realizacji programu „Świadczenie wychowawcze” oznacza, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ nie będą przyjmowane i rozpatrywane przez Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

3 stycznia, 2022

Posted In: Aktualności