Logo miasta częstochowy

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021 r. poz. 393) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

– 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,

– 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób

– 20,15 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z conajmniej 5 osób

6 maja, 2021

Posted In: Aktualności