Logo miasta częstochowy

Przypominamy, że wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Świadczenia skierowanego  do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

, w związku z ustawą dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. poz.1842 z późn.zm. ) można składać tylko do dnia 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje, wnioski i oświadczenia dotyczące przyznawania dopłaty do czynszu zamieszczone są w zakładce „Dodatki mieszkaniowe i energetyczne”- Dodatek mieszkaniowy w czasie epidemii.

10 marca, 2021

Posted In: Aktualności