Logo miasta częstochowy

Działając w trosce o wspólne bezpieczeństwo Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń wprowadza następujące zasady mające na celu zapewnienie maksymalnej ochrony pracowników i klientów:

 1. Klienci obsługiwani są przez pracowników tylko po wcześniejszym wezwaniu do osobistego stawiennictwa.
 2. Pracownik obsługujący wyposażony jest w maseczkę jednorazową lub przyłbicę oraz rękawiczki.
 3. Do budynku Częstochowskiego Centrum Świadczeń należy wchodzić pojedynczo. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Klient świadczy opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, albo sam jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki.
 4. Klienci mogą wchodzić do siedziby Częstochowskiego Centrum Świadczeń wyłącznie do przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasad:
 • dystans min. 1,5 m.,
 • osłona ust i nosa,
 • dezynfekcja rąk.
 1. Za przestrzeń wspólną uważa się:
 • wejście główne,
 • korytarz,
 • toalety,
 • poczekalnia przed salą obsługi klienta,
 • sala obsługi klienta.
 1. Każda osoba wchodząca do siedziby Centrum ma obowiązek dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji dostępne są w siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń.
 2. Klient zgłaszający się na wezwanie pracownika Centrum wchodząc do budynku ma mierzoną temperaturę ciała przez pracownika obsługującego lub pracownika Informacji Ogólnej.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do Częstochowskiego Centrum Świadczeń nie mogą mieć żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Przez objawy, o których mowa w pkt 8 rozumie się w szczególności:
 • podwyższoną temperaturę ciała (37,5 st. C i wyższą),
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • suchy, uporczywy kaszel,
 • utrata smaku lub węchu.
 1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby wchodzącej do Centrum (klienta) objawów chorobowych, o których mowa w pkt 9, obsługujący pracownik lub pracownik Informacji Ogólnej ma obowiązek poprosić taką osobę o opuszczenie budynku lub o ile zajdzie taka konieczność powiadomić służby ratownicze.

Z poważaniem,

Lidia Czuma – Imiołczyk

Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń

20 października, 2020

Posted In: Aktualności