Logo miasta częstochowy

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się nowym okresem na przyznawanie świadczeń uprzejmie informujemy, że w tym roku nie ma konieczności składania nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+, które zostało przyznane do końca maja 2021r. Dopiero w 2021 roku będzie możliwość składania i przyjmowane będą wnioski o kontynuację tego świadczenia.

Na chwilę obecną wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Od dnia 1 lipca br. będzie możliwość składania wniosków drogą elektroniczną na przyznanie świadczenia:

  • Dobry Start 300+,
  • Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Drogą elektroniczną można również składać wnioski o:

– Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),

– Świadczenie rodzicielskie,

– Świadczenie ,,Za życiem’’,

– Zasiłek pielęgnacyjny,

– Świadczenie pielęgnacyjne,

– Specjalny zasiłek opiekuńczy,

– Kartę Dużej Rodziny.

Wnioski oraz inne dokumenty można składać do Częstochowskiego Centrum Świadczeń drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Więcej informacji można znaleźć w zakładce – Załatw sprawę on-line oraz w zakładce – Terminy wypłat.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych form składania dokumentów.

19 czerwca, 2020

Posted In: Aktualności, Bez kategorii