Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, iż od miesiąca kwietnia 2020 r. zaprzestaje wysyłania powiadomień e-mail o wygenerowaniu i zleceniu przesłania przelewu świadczenia na rachunek bankowy.

Powyższe jest podyktowane względami technicznymi wynikającymi z faktu obsługi przelewu świadczeń (i przez to wielu wiadomości e-mail) dla kilkudziesięciu tysięcy częstochowskich świadczeniobiorców każdego miesiąca, skumulowanego na konkretnie wybrane dni i godziny. Systemy pocztowe obsługujące Państwa konta pocztowe zaczęły traktować nasze powiadomienia jako wiadomości SPAM i sukcesywnie blokować ich dostarczanie.


Z uwagi na to, że powiadomienia o:
– przyjęciu wniosku do naszego systemu informatycznego systemu obiegu dokumentów (który np. został złożony w systemie bankowym lub systemie Emp@tia, ale został przekazany i zarejestrowany w naszym systemie obiegu dokumentów),
– odrzuceniu przyjęcia przelewu przez bank, który prowadził/prowadzi Państwa rachunek bankowy,
– przesłaniu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego lub Dobry Start,
są priorytetowe lub obowiązek ich wysłania wynika wprost z przepisów prawa, zmuszeni jesteśmy do zrezygnowania z wysyłania informacji o wygenerowaniu i zleceniu przesłania przelewu świadczenia na rachunek bankowy.

Za wszelkie niedogodności z tego wynikające serdecznie przepraszamy.

2 kwietnia, 2020

Posted In: Aktualności, Bez kategorii