Logo miasta częstochowy

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu, wydane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z 2019 r. poz. 1390, z póżn. zm.),

od 1 marca 2020 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny będzie wynosiła 9,78 zł (obecnie wynosi 9,56 zł), natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy karty wynosi 9,21 zł.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przed 1 stycznia 2018 r. Możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, jeśli o Kartę tradycyjną zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywało jedynie do końca 2019 r.

20 lutego, 2020

Posted In: Bez kategorii