Logo miasta częstochowy

W związku z rozpoczęciem przyjmowania wniosków drogą elektroniczną na świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie dobry start 300+ podczas wypełniania elektronicznych formularzy, zarówno poprzez bankowość elektroniczną jak i przez serwis Emp@tia lub PUE zwracamy się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na dokładne sprawdzanie danych osobowych, numerów PESEL wszystkich członków rodziny oraz poprawności adresu e-mail (zwykła „literówka” zablokuje możliwość przesłania informacji o przyznaniu świadczenia).

Uwaga!!! Od 1 lipca składamy TYLKO 1 wniosek na pierwsze, jak i kolejne dzieci!!!

W przypadku pobierania dotychczas świadczenia wychowawczego 500+ na drugie i kolejne dziecko we wniosku należy uwzględnić zarówno dzieci, na które jest już pobierane świadczenie, jak i wpisać dane pierwszego dziecka, na które świadczenie będzie pobierana po raz pierwszy. Wówczas będziemy mogli przyznać świadczenie na pierwsze dziecko od lipca (i rozpocząć wypłatę świadczenia) oraz na drugie dziecko od października (i w październiku kontynuować wypłatę) bez potrzeby składania drugiego wniosku.

Należy pamiętać o konieczności i możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną od 1 lipca zarówno, gdy chcemy:

  • kontynuować pobieranie świadczenia 500+ na dane dziecko,
  • ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie pobieramy świadczenia z Programu

500+.

5 lipca, 2019

Posted In: Bez kategorii