Logo miasta częstochowy

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci w ramach, którego osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny rodziny otrzymają bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przypominamy, że wnioski – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca, ale tylko drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (papierową).

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o świadczenie:

Wzór wniosku o świadczenie

 

oraz załącznik do wniosku:

Załącznik do wniosku

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku .

Od 1 lipca zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz  przez bankowość elektroniczną!!!

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Zachęcamy również do zapoznania się  z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu przyjmowania wniosków oraz wypłaty świadczeń w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach została uruchomiona  infolinia pod numerem telefonu 32/606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie, jak i pracowników samorządów gminnych i powiatowych realizujących powyższy program. Infolinia działa od dnia 11 czerwca br. do 31 sierpnia 2018r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

13 czerwca, 2018

Posted In: Aktualności