Logo miasta częstochowy

W dniu 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami – Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym i Instytutem Transportu Samochodowego zorganizował wydarzenie – Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością pt.: „Sięgnij po sukces”, którego tematem przewodnim było wspieranie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Tegoroczną akcję postanowiono zorganizować w klubokawiarni prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że Alternatywa 21”, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne.

Wydarzenie skierowano do szerokiego grona odbiorców. ZUS zaprosił nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale też ich opiekunów, pracodawców, organizacje pozarządowe, księgowe, kadrowe i przedstawicieli biur rachunkowych. W tym dniu można było otrzymać pełną wiedzę w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, rozliczania ich czasu pracy, dofinansowania takiej działalności i wskazania, gdzie można uzyskać wsparcie i pomoc oraz uzyskać szeroki zakres wiedzy z prawa pracy rozliczeń i ulg podatkowych, świadczeń rentowych oraz prewencji i rehabilitacji leczniczej z ZUS.

Podczas wydarzenia zaplanowano występy artystyczne podopiecznych Fundacji Oczami Brata oraz dyżury eksperckie pracowników ZUS i zaprzyjaźnionych instytucji, a także organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, prezentacje z zakresu przyznawania rent socjalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, zasad orzecznictwa lekarskiego oraz prezentację Fundacji Oczami Brata o „wychodzeniu z niepełnosprawności”.

Jednocześnie w tym samym dniu w budynku Oddziału ZUS w Częstochowie odbyła się wystawa i kiermasz prac osób niepełnosprawnych. Prezentacje zostały umieszczone na monitorach we wszystkich terenowych placówkach ZUS w regionie częstochowskim.

Eksperci z PFRON, specjaliści z ZUS, ITS, pracownicy Częstochowskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy,  Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego oraz stowarzyszeń i fundacji przeprowadzili szkolenia oraz indywidualne konsultacje. Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością oprócz tego, iż był okazją do zapoznania się z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych był też możliwością spotkania się z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły zawodowy sukces, z wyspecjalizowanymi psychologami pracy, z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością lub działających na ich rzecz, a także z pracodawcami, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić.

Poza tym w wybranych placówkach ZUS w miastach wojewódzkich na terenie całego kraju, eksperci Poczty Polskiej promowali zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Akcja była prowadzona wspólnie z działaczami Fundacji Aktywizacja. Wydarzenia w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością organizowane były w placówkach ZUS i siedzibach instytucji biorących udział w tym wydarzeniu na terenie całego kraju.

22 maja, 2018

Posted In: Aktualności