Logo miasta częstochowy

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, iż jakiś czas temu rozpoczęliśmy testowanie i wdrażanie usługi Powi@domienia polegającej na wysyłaniu powiadomień na podany we wniosku o przyznanie świadczenia adres poczty elektronicznej email.

Wielu wnioskodawców składających wniosek elektronicznie otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku z odpowiedniego systemu informatycznego (bankowości elektronicznej, ePUAP, PUE ZUS, Emp@tia) jednak dla uzyskania pewności, że wniosek za pośrednictwem tych systemów trafił ostatecznie do Częstochowskiego Centrum Świadczeń kontaktowało się z nami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wraz z firmą Sygnity, dostawcą naszego oprogramowania do obsługi świadczeń przygotowaliśmy system, który o fakcie wpłynięcia wniosku do naszego systemu informatycznego będzie informował wysyłając wiadomość email na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wraz z osiąganiem pozytywnych wyników z kolejnych przeprowadzanych testów wdrożeniowych planujemy wysyłać wiadomości email także o innych zdarzeniach, które jest w stanie przygotować nasz system informatyczny. W najbliższym czasie planujemy uruchomić wysyłanie powiadomień o:

– przygotowaniu decyzji do odebrania w siedzibie Centrum,

– stwierdzeniu koniecznych do uzupełnienia brakach we wniosku (ta wiadomość nie wchodzi w zakres korespondencji określanej przez Kodeks Postępowania Administracyjnego dlatego nie jest równoznaczna z wezwaniem do uzupełnienia braków, ma tylko ułatwić komunikację z wnioskodawcą),

– przygotowaniu przelewu świadczenia wraz z datą planowanej realizacji,

– otrzymaniu przez bank zwrotu z niezaksięgowanego przelewu (np. odmowa przez bank przyjęcia przelewu, zamknięcie rachunku bankowego itp.) – prosimy o kontakt w celu ustalenia nowych parametrów kolejnego przelewu świadczenia.

 

Powiadomienia powinny być wysyłane do wszystkich wniosków złożonych w postaci elektronicznej od dnia 01.09.2017 r. (i niektórych złożonych wcześniej, dla których wiadomość została wysłane w fazie początkowej testowania i wdrożenia usługi Powi@domienia). Oczywiście zgodę/prośbę o wysyłanie powiadomień można też złożyć dla wszystkich innych wniosków, jednak ze względów technicznych należy podać adres poczty elektronicznej email na przygotowanym przez naszych pracowników dokumencie, dostępnym  TUTAJ

Przypominamy, iż ze względu na ochronę danych osobowych nie wystarczy wysłać do nas zwykłej wiadomości email – należy skorzystać z podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub złożyć dokument listownie albo osobiście. Należy też zaznaczyć, iż Powi@domienia jest to usługa jednokierunkowa, tzn. służy tylko i wyłącznie wysyłaniu wiadomości przez system informatyczny Centrum do wnioskodawcy. Nie jest to narzędzie komunikacji dwukierunkowej, co oznacza, że wysłana wiadomość na adres email usługi Powi@domienia nie zostanie odczytana przez naszego pracownika.

 

Jednocześnie chcieliśmy Państwa poinformować, iż testowanie i wdrożenie usługi wymaga od naszego systemu bardzo specyficznej konfiguracji, system informatyczny przeszedł już odpowiednie testy jednak w dalszym ciągu mogą się pojawiać pewne testowe powiadomienia. Proces ten jest jednak niezbędny, aby w przyszłości usługa Powi@domienia funkcjonowała poprawnie, dlatego prosimy o wyrozumiałość jeśli na Państwa skrzynkę wiadomości elektronicznych email trafią różne informacje testowe. Chcemy jednak zaznaczyć, iż w naszych wiadomościach nigdy nie zamierzamy podawać żadnych danych osobowych, adresowych, kwot świadczeń, numerów rachunków itp. (dane te są dla tej usługi zablokowane). Będą to tylko informacje bardzo ogólne, jednak dla osoby składającej wniosek i oczekującej wypłaty świadczeń niezwykle przydatne.

 

Od wielu lat nasi wnioskodawcy są przyzwyczajeni do otrzymywania wiadomości tekstowej SMS o wydaniu decyzji w sprawie świadczenia, dlatego w przyszłości planujemy najważniejsze wiadomości email (otrzymanie wniosku o świadczenie, wydanie decyzji itp.) przekazywać także w tej postaci (SMS). Będzie to kolejny etap wdrożenia naszej usługi i planujemy go przygotować już na początku przyszłego roku, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia wydatków na wysyłkę wiadomości SMS (SMS w przeciwieństwie do wiadomości email jest usługą płatną za każde wysłane powiadomienie) w budżecie naszej jednostki.

 

 

20 września, 2017

Posted In: Aktualności