Logo miasta częstochowy

W związku z rozpoczęciem od 1 sierpnia br. nowego okresu świadczeniowego dla programu Rodzina 500+ oraz wzmożone obciążenie naszych linii telefonicznych udzielających informacjina temat świadczeń poniżej podajemy dodatkowo dwa numery telefonów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu 500+ oraz składania wniosków:

 32 20 77 844/828 oraz 33 813 63 64/81

Infolinia obsługiwana jest w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przypominamy, iż 1 października br. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla programu Rodzina 500+. Aby ubiegać się przyznanie świadczenia należy złożyć wniosek. Można to zrobić już od 1 sierpnia.

Od tego dnia można również ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian, szczególnie jeśli chodzi o kwoty wsparcia oraz kryteria, na podstawie których są one przyznawane.

Prawo do wsparcia w ramach programu 500+ ustalane jest na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016.

Najważniejsze zmiany w przepisach od 1 sierpnia 2017 r.:

  • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
  • nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
  • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
  • rozszerzenie katalogu dochodów;
  • zmiana w katalogu dochodów utraconych i uzyskanych;
  • doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
  • zmiana terminu uchylenia świadczenia;
  • zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
  • osobiste stawiennictwo.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/Nowy-okres-swiadczeniowy-dla-programu-500/idn:6627.html

Przed złożeniem wniosków zachęcamy również do szczegółowego zapoznania się z wzorami prawidłowego ich wypełnienia, a także koniecznością dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

 

7 sierpnia, 2017

Posted In: Aktualności