Logo miasta częstochowy

Częstochowskie Centrum Świadczeń rozpoczyna przyjmowanie wniosków na nowy okres m.in. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Programu Rodzina 500+”, zasiłku rodzinnego, opiekuńczego, a także z funduszu alimentacyjnego. Wnioski można też składać drogą elektroniczną, do czego CCŚ zachęca, bo kumulacja terminów składania wniosków wydłuży obsługę mieszkańców.

W związku ze zmianą przepisów, w tym roku wnioski dotyczące kilku świadczeń będą przyjmowane w jednym terminie, tj. począwszy od 1 sierpnia 2017 r. Częstochowskie Centrum Świadczeń rozpoczyna przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego „Programu Rodzina 500+”

 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Pamiętaj! Jeśli otrzymujesz już świadczenie np. z „Programu Rodzina 500+”, musisz złożyć nowy wniosek, by móc kontynuować korzystanie z niego!

Udzielanie informacji w sprawie tych świadczeń oraz przyjmowanie wniosków odbywa się w DWÓCH PUNKTACH OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW przy:

 • ul. Nowowiejskiego 26

 • al. Niepodległości 20/22

Przypominamy, że w Centrum można także załatwić formalności związane:

 • ze świadczeniami rodzicielskimi,

 • z jednorazowym świadczeniem „Za życiem”,

 • z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowym”,

 • z zasiłkiem dla opiekuna,

 • ze świadczeniem pielęgnacyjnym,

 • z zasiłkiem pielęgnacyjnym,

 • z Kartą Dużej Rodziny,

 • z dodatkiem mieszkaniowym,

 • z dodatkiem energetycznym.

WAŻNE !

Jeśli chcesz ominąć kolejki w punktach obsługi mieszkańców możesz skorzystać
z możliwości składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą:

 • bankowości elektronicznej (dotyczy świadczenia „500+”),

 • portalu Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl,

 • elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,

 • Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Istotne jest, aby zawsze dokładnie zapoznać się z instrukcją i poprawnie wypełnić wniosek – ułatwi to szybszą obsługę, a tym samym skróci czas oczekiwania w kolejce.

Jeśli chcesz dalej pobierać świadczenia, musisz złożyć nowy wniosek !

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego „Programu Rodzina 500+” oraz funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek w terminie:

 • OD 1 SIERPNIA 2017r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Z kolei aby mieć kontynuację wypłat zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, należy złożyć w terminie:

 • OD 1 SIERPNIA 2017r. DO 30 LISTOPADA 2017r.

Częstochowskie Centrum Świadczeń przewiduje, że w nowym okresie świadczeniowym wpłynie ok. 20 000 wniosków, zmieniły się także przepisy, które obecnie kumulują przyjmowanie świadczeń w jednym terminie, a więc jedna osoba może w jednym momencie złożyć nie jeden, a nawet trzy wnioski. Z jednej strony więc – świadczeniobiorcy nie muszą przychodzić kilkakrotnie z różnymi wnioskami, z drugiej – niewątpliwie wydłuży się czas obsługi jednej osoby, co może skutkować tworzeniem się kolejek w Punktach Obsługi Mieszkańców, zwłaszcza w  początkowym okresie.

Dlatego prosimy o wyrozumiałość i zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania dokumentów.

W celu usprawnienia pracy w jednostce zwiększono zatrudnienie pracowników obsługujących mieszkańców miasta, zakupiono i wdrożono elektroniczny system kolejkowy, dostosowano oraz doposażono pomieszczenia biurowe.

W razie konieczności zostanie wprowadzony dwuzmianowy system obsługi mieszkańców.

Częstochowskie Centrum Świadczeń obsługuje mieszkańców w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, we wtorki do godz. 16, a w piątki do godz. 15.

27 lipca, 2017

Posted In: Aktualności