Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat:

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Harmonogram terminów wypłat świadczenia wychowawczego w Częstochowskim Centrum Świadczeń: 5, 13 (pierwszy termin wypłat za dany miesiąc), 15, 20 oraz przedostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)

Harmonogram terminów wypłat świadczeń rodzinnych w Częstochowskim Centrum Świadczeń: 5, 11 (pierwszy termin wypłat za dany miesiąc), 15, 20 oraz przedostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Harmonogram terminów wypłat funduszu alimentacyjnego w Częstochowskim Centrum Świadczeń: 5, 15 (pierwszy termin wypłat za dany miesiąc), 20 oraz przedostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej* do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. (Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne).

 Dobry start (300zł)

Ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.