Harmonogram wypłat w 2020r.

 

Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje świadczeniobiorców, że dokłada wszelkich starań, aby wypłata świadczeń, przypadająca planowo na 14.04.2020r, była zrealizowana przed Świętami Wielkanocnymi.

 

 

 

Marzec

Luty

Styczeń

Częstochowskie Centrum Świadczeń informuje, że począwszy od 01 stycznia 2020 roku zachodzi konieczność dokonania zmiany terminów wypłaty świadczeń

Świadczenia będą wypłacane w następujący sposób:

 Dodatki mieszkaniowe

10 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Dodatki energetyczne

10 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Świadczenia rodzinne

11 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Świadczenia wychowawcze (500+)

13 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Fundusz alimentacyjny

15 dzień każdego miesiąca

26 dzień miesiąca

Wskazane terminy są terminami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z różnych przyczyn niezależnych od Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Jeżeli dzień wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry (wyjątek stanowi miesiąc styczeń gdzie dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

 

Harmonogram wypłat w 2019 roku:

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień