TERMINY

  • Nowe wnioski dla dzieci nie objętych jeszcze pomocą w formie świadczenia wychowawczego,  można składać w dowolnym momencie – świadczenie jest przyznawane od miesiąca jego złożenia (bez wyrównania za miesiące poprzednie).
  • Wnioski o świadczenie 500+ na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., przyjmowane są od 1 sierpnia 2018 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.  Złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie tym, że prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Uwaga! Częstochowskie Centrum Świadczeń, które jest odrębną jednostką i nie wchodzi w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE NA ADRES Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale o KIEROWANIE ICH NA ADRESY CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ.

  • Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Nowowiejskiego 26, 42-2017 Częstochowa
  • Częstochowskie Centrum Świadczeń, al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

    tel. 34 315 22 32

           34 363 02 07

           34 363 11 88

Punkty są czynne:

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
wtorek:  7.30 – 16.00
piątek:  7.30 – 15.00