TERMINY

  • Nowe wnioski dla dzieci nie objętych jeszcze pomocą w formie świadczenia wychowawczego,  można składać w dowolnym momencie – świadczenie jest przyznawane od miesiąca jego złożenia (bez wyrównania za miesiące poprzednie).
  • Wnioski o świadczenie 500+ na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., przyjmowane są od 1 sierpnia 2018 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.  Złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie tym, że prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Uwaga! Częstochowskie Centrum Świadczeń, które jest odrębną jednostką i nie wchodzi w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE NA ADRES Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale o KIEROWANIE ICH NA ADRES CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ.

  • Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

    tel. 34 341 17 61

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
wtorek:  7.30 – 16.00, piątek:  7.30 – 15.00

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” realizowane są w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:

– poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:30 do 14:30

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:

– poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352,

32 606 3354, 32 606 3355,

32 606 3357, 32 606 3358,

32 606 3359, 32 606 3361,

32 606 3362, 32 606 3363

Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl

koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl