Logo miasta częstochowy

Terminy 2019r.

PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Uwaga! Częstochowskie Centrum Świadczeń, które jest odrębną jednostką i nie wchodzi w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE NA ADRES Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale o KIEROWANIE ICH NA ADRES CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ.

  • Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

    tel. 34 341 17 61

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
wtorek:  7.30 – 16.00, piątek:  7.30 – 15.00

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem” realizowane są w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:

– poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:30 do 14:30

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:

– poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352,

32 606 3354, 32 606 3355,

32 606 3357, 32 606 3358,

32 606 3359, 32 606 3361,

32 606 3362, 32 606 3363

Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl

koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl