Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Na jaki czas przysługuje prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Wysokość świadczenia

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.

Kryterium dochodowe

Kogo obowiązuje kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?

Kryterium dochodowe dotyczy tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina pozyskuje sama.

Czy osoby o wyższych dochodach również mogą dostać świadczenie?

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Terminy

Nowe wnioski dla dzieci nie objętych jeszcze pomocą w formie świadczenia wychowawczego, można składać w dowolnym momencie – świadczenie jest przyznawane od miesiąca jego złożenia (bez wyrównania za miesiące poprzednie).

 

Wnioski oraz wzory do pobrania

Wniosek wraz z załącznikami dla świadczenia wychowawczego znajduje się w zakładce:

http://ccs.czestochowa.pl/swiadczenia-wychowawcze-500/wnioski-do-pobrania/

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się pod poniższym adresem:

Rodzina 500 plus – Strona Ministerstwa

Zachęcamy także do zapoznania się z Ustawą o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000195/U/D20160195Lj.pdf

oraz Rozporządzeniem w sprawie świadczenia wychowawczego:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000214/O/D20160214.pdf

Zachęcamy do zapoznania się również z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/