Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń
Lidia Czuma-Imiołczyk

P.O. Zastępcy Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń
Arkadiusz Solak

P.O. Głównego Księgowego
Wioletta Frach

 

Kadra kierownicza:

Kierownik Działu Świadczeń –  Katarzyna Krawczyk

P.O. Kierownika Działu AlimentacyjnegoAgnieszka Błaszczyk – Mokrzewska

Kierownik Działu Świadczeń Opiekuńczych – Dorota Węzik

P.O. Kierownika Sekcji ds. Administracyjno – Kancelaryjnych – Alicja Kleszcz

P.O. Kierownika Sekcji Finansowo-Księgowej – Magdalena Łapaj

Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Salachna

Adres, numery telefonów, adres e-mail

Częstochowskie Centrum Świadczeń
adres do korespondencji: ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

Telefon kontaktowy: 34  341-17-61

email: sekretariat@ccs.czestochowa.pl
NIP: 573 28 75 373
REGON: 366 29 73 50

Częstochowskie Centrum Świadczeń działa w  jednym punkcie, w którym można składać wnioski przy ul. Sobieskiego 15 (wejście od ulicy Ogińskiego).

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

Poniedziałek, Środa, Czwartek
od godziny 7:30 do godziny 15:30

Wtorek    

od godziny 7:30 do godziny 16:00

Piątek
od godziny 7:30 do godziny 15:00

W sprawach skarg i wniosków, Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń przyjmuje Klientów we wtorki po uprzednim umówieniu terminu i godziny wizyty w sekretariacie.

 

Wykaz kont bankowych Częstochowskiego Centrum Świadczeń:

04 1030 1104 0000 0000 9323 7001 – Dochody – Nienależnie pobrane świadczenia: rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze (lata ubiegłe i odsetki)

92 1030 1104 0000 0000 9325 2004 – Zaliczka alimentacyjna – Należności dłużników alimentacyjnych

31 1030 1104 0000 0000 9323 7000 – Wydatki – Nienależnie pobrane świadczenia: rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze (rok bieżący)