Częstochowskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

Adres do korespondencji:
al. Niepodległości 20/22 pok. 236
42-216 Częstochowa

E-mail:
sekretariat@ccs.czestochowa.pl

Telefon kontaktowy:  34 341 17 61

Lokalizacje:

  • al. Niepodległości 20/22
  • ul. Nowowiejskiego 26

Adres Skrytki ePUAP: /ccs/SkrytkaESP