Częstochowskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

Adres do korespondencji:
ul. Jana III Sobieskiego 15 , 42-217 Częstochowa (wejście od ulicy Ogińskiego)

E-mail:
sekretariat@ccs.czestochowa.pl

Telefon kontaktowy:  34 341 17 61

Lokalizacje:

  • ul. Jana III Sobieskiego 15

Adres Skrytki ePUAP: /ccs/SkrytkaESP